Изследванията, които провеждаме в лабораторен център Европа

Наименование на изследванията от Клинична микробиологияКод по здравна каса
RPR(или Васерман)02.07
Антистрептолизинов титър (AST)02.09
WaalerRose/RF (ревматоиден артрит) 02.10
Paul-Bunnel(инфекциозна мононуклеоза ) 02.11
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Saphylococcus aureus) 02.12
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-), Staphylococcus(S. aureus, S.saprophyticus) 02.13
Материал от генитална система N.gonorrhoeae, Streptococcus(Haemophilus),Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби(C.albicans) и др. 02.14
Ранев материал и гной Staphylococcus(S.aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) Анаероби, Corynebacterium 02.15
Гърлени и назофарингеални секрети 02.16
Храчка 02.17
Антибиограма с 6 антибиотични диска02.19
Chlamydia (сух тест)02.20

 

Наименованиe на изследванията от Основния пакетКод по здравна каса
Кръвна картина- поне осем от посочените показатели или повече; хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 01.01
Скорост на утаяване на еритроците 01.03
Време на кървене 01.04
Пресяващи тестове: протромбиново време 01.05
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)
Пресяващи тестове: фибриноген 01.07
Химично изследване на урина с течни реактиви(белтък, билирубин, уробилиноген) 01.08
Седимент на урина- ориентировъчно изследване 01.09
Окултни кръвоизливи 01.10
Глюкоза 01.11
Кръвно-захарен профил 01.12
Креатинин01.13
Урея01.14
Билирубин- бщ 01.15
Билирубин- директен01.16
Общ белтък01.17
Албумин01.18
Холестерол01.19
HDL-холестерол 01.20
Триглицериди01.21
Гликиран хемоглобин01.22
Пикочна киселина 01.23
АСАТ01.24
АЛАТ01.25
Креатинкиназа (КК) 01.26
ГГТ01.27
Алкална фосфатаза01.28
Алфа-амилаза01.29
Липаза01.30
Натрий и калий 01.31
Калций01.34
Фосфати01.35
Желязо01.36
ЖСК01.37
CRP01.38
Диференциално броене на левкоцити- визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 01.40
Морфология на еритроцити-визуално микроскопско изследване 01.41
Криоглобулини09.01