Кабинетът одобри три лечебни заведения за университетски болници

Списъкът на университетските болници на България се увеличи с три имена днес след решение на Министерския съвет. С право да обучават студенти и специализанти вече са и многопрофилните болници на Бургас и Пловдив, също и Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение, припомня правителствената пресслужба.

В Бургас до тази година нямаше университетска болница, но през юни беше открита ново лечебно заведение с такъв статут. Сега и МБАЛ-Бургас се включва в обучителния процес на медицински специалисти. В Пловдив пък отдавна има традиция на медицинското обучение, защото там се намира най-голямата университетска (и изобщо) болница в България – “Св. Георги”.

В Асоциацията на университетските болници в България в момента членуват 21 лечебни заведения.

Източник: dnevnik.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *